Portfolio > 2012-2013

wood fire stoneware thrown vase

16x8 dia.
2011
$650