Portfolio > 2013-2014

Hand Built slab vase stoneware

 slab vase
slab vase
Stoneware
9x9x10
2014
$380