Portfolio > 2013-2014

Hand thrown turquoise stoneware pitcher

Hand thrown pitcher
Hand thrown pitcher
stoneware
7x7x8
2014
$100