Portfolio > 2015-2016

Stoneware.

Stoneware
Container #1
3.5 x 8 x 7
2015
$110