Portfolio > 2015-2016

stoneware.

Stoneware
Container #2
4 x 4 x 4
2015
$65