Portfolio > 2015-2016

Stoneware
White platter with dots
2016