Portfolio > 2015-2016

T-Form Vase #2
T-Form Vase #2
13 x 16.5 x 4
2016
$550