Portfolio > 2016-2017

Black & White Abstract Tray w/ Plates (alt. view)
Black & White Abstract Tray w/ Plates (alt. view)
15.5 x 15.5 x 1.5
2017