Portfolio > 2019-2020

"Yellow Face Vase" (view 2)
"Yellow Face Vase" (view 2)
13 x 9 x 6
2020