Portfolio > 2013-2014

green stoneware slab plate

slab plate
slab plate
stoneware
10x10x1.5
2014
$85