Portfolio > 2015-2016

Stoneware.

Stoneware
Container # 3
5 x 12 x 12
2015
$175