Portfolio > 2015-2016

Stoneware.

Stoneware
Container # 4
4.5 x 9 x 9
2015
$125