Portfolio > 2015-2016

Sold

Stoneware
White bowl with dots # 1
2016