Portfolio > 2015-2016

Stoneware
White bowl with dots # 2
2016